Kilka słów o temacie-Tym razem pomógł nam Lew Tołstoj swoimi słowami: „Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.” (…)

Rozprawianie na temat miłości można by uznać za przereklamowane. Tyle powstało przecież o tym tekstów, tyle książek, filmów i piosenek, że każdy z nas powinien odczuwać znudzenie, chociażby na wzmiankę o niej. A jednak pisarze wciąż opowiadają o kochankach, producenci wciąż produkują komedie romantyczne, a muzycy zawodzą w miłosnych balladach. Luty był okresem walentynkowym i … Czytaj dalej Kilka słów o temacie-Tym razem pomógł nam Lew Tołstoj swoimi słowami: „Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.” (…)