Recenzje – „D w u d z i e s t y ó s m y” Ponieważ Albin miał się zjawić dopiero(…) Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk D w u d z i e s t y ó s m y Ponieważ Albin miał się zjawić dopiero po kilku dniach, czas ten zużytkowałem na wałęsanie się po lekarzach oraz na odrabianie „zaległości” w pisaninie na temat stanu rzeczy w tutejszym, ponownie rozproszonym środowisku literackim. Asumpt przyszedł ze strony odwiedzającego mnie … Czytaj dalej Recenzje – „D w u d z i e s t y ó s m y” Ponieważ Albin miał się zjawić dopiero(…) Ryszard Tomczyk