Artykuły – „Nie tylko o reformie oświaty” Podziały w każdym społeczeństwie są czymś(…)

Nie tylko o reformie oświaty Podziały w każdym społeczeństwie są czymś naturalnym, jesteśmy przecież wystarczająco różni. Życie społeczne wymaga jednak tego, by organizować je według wspólnie wypracowanych zasad, by np. mimo różnic poglądów, czy indywidualnych oczekiwań osiągnąć pewne ważne dla wszystkich cele. Obserwacja życia społecznego w naszym kraju ostatniego roku ukazuje obraz zupełnie przeciwny. Nie … Czytaj dalej Artykuły – „Nie tylko o reformie oświaty” Podziały w każdym społeczeństwie są czymś(…)